ABOUT US

Hello!大家好,我哋喺Homey Cafe🏠
我哋係由一班大學生組成嘅社企創業團隊
我哋計劃喺一年內開一間社企貓cafe ฅ●ω●ฅ

Homey - 意思就係好似家一樣、令人感到舒適親切的地方(๑´ㅂ`๑)
我哋希望帶比所有嚟到cafe 嘅客人呢種感覺
我哋會聘請患有自閉症嘅青年
畀一個工作機會佢哋🙆‍♂️
希望幫助佢哋可以有穩定嘅收入
同時增加佢哋工作經驗履歷

而我地貓cafe裏面d貓都係領養返嚟嘅流浪貓~ ฅº₩ºฅ
我哋一方面希望為佢哋提供一個臨時嘅庇護
另一方面亦都希望透過cafe 嘅營運模式
令更多人有機會同佢哋相處,了解佢哋背後嘅故事,令到佢哋更加容易畀人領養